Cô giáo như mẹ hiền

hội thi rung chuông vàng


Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp với sự phối hợp giữa nhà trường Mn và đơn vị kết nghĩa Tiểu Đoàn 3 tổ chúc cho các cháu thi rung chuông vàng với sự tham gia và chứng kiến của tất cả các bậc phụ huynh và toàn thể các cháu học sinh. Hội thi diễn ra thành công và tốt đẹp nhờ được sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh.