Cô giáo như mẹ hiền

Tết trồng cây


Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2019 nhà trường phối hợp với UBND xã ra quân hưởng ứng ngày tết trồng cây năm 2019 với số cây đề ra, nhà trường đã hoàn thành tốt so với quy định đề ra của cấp trên. Với số cây đề ra, đảm bảo. Thông qua quá trình kiểm tra tỷ lệ thì số cây đạt 100% so với chỉ tiêu.